Khen thưởng an toàn tại các đơn vị thành viên

Khen thưởng An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng năm 2016(13/03/2017)

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
36,897,516Lượt truy cập