Khen thưởng an toàn tại các đơn vị thành viên

Công ty PVD Tech khen thưởng an toàn cho nhân viên năm 2011(29/04/2011)

Ngày 29/04/2011, tại Căn cứ Vũng Tàu, lãnh đạo Công ty PVD Tech đã tuyên dương và trao thưởng cho 3 tập thể và 15 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác an toàn tại căn cứ. Danh sách tập thể và cá nhân như sau:
a. Tập thể
 1. Xưởng kết cấu
 2. Xưởng CAM
 3. Xưởng Bảo dưỡng thiết bị
b. Cá nhân
 1. Phí Thái Bình TT. Tổ lắp
 2. Luyện Văn Điều Thợ hàn
 3. Nguyễn Bá Hải TT Tổ bảo ôn
 4. Lê Văn Phương TP tổ hàn
 5. Nguyễn Mạnh Hà Thợ điện
 6. Lê Đức Tuyên Thợ lắp
 7. Lê Thanh Trung NV. HSE
 8. Lê Bá Vinh Đốc Công
 9. Lê Đình Phương QC lắp
 10. Trần Quang Hùng TT Tổ lắp
 11. Đào Quang Phúc Thợ lắp
 12. Nguyễn Trọng Hiền QC - Hàn
 13. Nguyễn Văn Tuấn Thợ hàn
 14. Văn Đức Linh Thợ điện
 15. Phạm Văn Đại Thợ hàn

Tháng 01/2011, lãnh đạo Căn cứ khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động an toàn tháng 01/2011 tại Căn cứ Vũng Tàu.


 1. Lê Anh Tuấn - Kỹ sư dự án
 2. Phí Thái Bình - Tổ trưởng tổ cắt
 3. Trần Quang Hùng - Tổ trưởng tổ lắp
 4. Phạm Quốc Toán - Thợ hàn
 5. Tần Văn Huynh - Thợ hàn
 6. Nguyễn Văn Thịnh - thợ hàn
 7. Đỗ Hữu Hướng - thợ hàn
 8. Nguyễn Mạnh Hà - Thợ điện
 9. Lê Văn Quyết - thợ C.A.M
 10. Nguyễn Minh Hà - thợ C.A.M

 

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,113,886Lượt truy cập