Khen thưởng an toàn tại các đơn vị thành viên
Trong Quý II/2010, hoạt động sản xuất kinh doanh của Xưởng Cơ khí và Căn cứ ƯCSCTD đã không để xảy ra bất cứ một tai nạn gây thương tật hoặc mất thời gian làm việc. Đội ngũ công nhân làm việc trên các giàn khoan, Xưởng cơ khí, căn cứ ƯCSCTD đã nhiệt tình tham gia vào công tác an toàn lao động.  Một số cá nhân xuất sắc được khách hàng khen thưởng. Hội đồng bảo hộ lao động của Công ty đã tổ chức xem xét mức độ đóng góp, thi đua và đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong Công tác An toàn - Môi trường như sau:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Thưởng thành tích xuất sắc về ATMT Quý 1/2010

1.    

Nguyễn Tiến Vinh

4/2010

Floorman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

2.    

Phan Duy Băng

6/2010

Floorman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

3.    

Huỳnh Quốc Thông

(best St.card- 4/10)

Ast. Drilling – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

4.    

Ng. Hữu Minh Nhật

(best St.card- 4/10)

Roustabout – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

5.    

Lê Hữu Đạo

(best St.card- 4/10)

Pumpman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

6.    

Nguyễn Đình Hùng

(best St.card- 5/10)

Floorman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

7.    

Đoàn Tấn Trí

(best St.card- 5/10)

Roustabout – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

8.    

Nguyễn Văn Khoa

(best St.card- 5/10)

Roustabout – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

9.    

Đỗ Văn Thiện

(best St.card- 6/10)

Derrickman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

10.    

Giang Tấn Đạt

(best St.card- 6/10)

Pumpman – Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

11.    

Giang Văn Trình

4/2010

Floorman – Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

12.    

Văn Đức Mai

5/2010

Motorman – Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

13.    

Vũ Toàn Thắng

4/2010

Roustabout PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

14.    

Phạm Anh Sơn

4/2010

Floorman PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

15.    

Võ Văn Định

5/2010

Welder PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

16.    

Nguyễn Duy Kiên

5/2010

Roustabout  PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

17.    

Hoàng Trung Kiên

5/2010

Motorman PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

18.    

Nguyễn Xuân Thủy

6/2010

Asst. Mechanic PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

19.    

Ngô Thanh Đoàn

6/2010

Desk Pusher    PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

20.    

Đinh Xuân Hóa

6/2010

Derrickman PVD 1

Được khách hàng PVD 1 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

21.    

Trần Ngọc Thủy

4/2010

Crane Operation PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

22.    

Trịnh Bá Bình

4+6/2010

Crane Operation PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

23.    

Vũ Đức Hưng

4+5/2010

Floorman PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

24.    

Trương Thanh Tuấn

5/2010

Ast. Electrician PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

25.    

Nguyễn Thạnh Cương (5/2010)

Lead Painter    PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

26.    

Cù Đình Tùng

6/2010

Electrician PVD 2

Được khách hàng PVD 2 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

27.    

Zainal Abidin

6/2010

Crane Opt PVD 3

Được khách hàng PVD 3 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

28.    

Hồ Trọng Đồng

6/2010

Floorman PVD 3

Được khách hàng PVD 3 khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

29.    

Mustafa

(Tuần thứ 4 T5/10)

Crane Operation W. Larrisa

Được khách hafng West Larrisa khen thưởng Phiếu CT an toàn

30.    

Nguyễn Ngọc Hải (Tuần thứ 2 T6/10)

Roustabout W.Larrisa

Được khách hang West Larrisa khen thưởng Phiếu CT an toàn

31.    

Bùi Trung Dũng

(Stop card T6/10)

Derrickman W.Larrisa

Được khách hang West Larrisa khen thưởng Phiếu CT an toàn

32.    

Nguyễn Bá Anh

(St. card wk4 T6/10)

Derrickman W.Larrisa

Được khách hang West Larrisa khen thưởng Phiếu CT an toàn.

33.    

Đào Văn Tâm

(2 tuần sau T7/10)

Maersk Convincer

Được khách hang Maersk Convincer khen thưởng Phiếu CT an toàn.

34.    

Trần Quốc Hoàn

(2 tuần đầu T7/10)

Ast. Mechanic Maersk Convincer

Được khách hang Maersk Convincer khen thưởng Phiếu CT an toàn.

35.    

Lê Văn Hiếu

(3 July 10)

Welder Maersk Convincer

Được khách hang Maersk Drilling khen thưởng xuất sắc trong c.tác an toàn.

36.    

Phan Văn NGhiêm

(2 tuần - Jun 10)

Motoman Maersk Convincer

Được khách hàng Maersk Drilling khen thưởng công tác xuất sắc. 

37.    

Huỳnh Hoàng Báo

(5/2010)

Crane Op. Topaz Driller

Được khách hàng Maersk Drilling khen thưởng phiếu công tác an toàn 

38.    

Nguyễn Minh Thành

(5/2010)

Lead Painter Topaz Driller

Được khách hàng Topaz Driller khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

39.    

Từ Dương Văn

(6/2010)

Floorman Topaz Driller

Được khách hàng Topaz Driller khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn

40.    

Lê Long

( July 10)

Roustabout Scorpion & TLJOC

Được khách hàng Scorpion and TLJOC khen thưởng công tác an toàn 

41.    

Trần Văn Ngọc

(May & July 10)

Motorman Scorpion & TLJOC

Được khách hàng  Scorpion, HVJOC & TLJOC khen thưởng công tác an toàn 

42.    

Thái Doãn Hải (3)

Welder  - Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

43.    

Phạm Minh Tuấn (2)

Radio Operation – Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

44.    

Nguyễn Văn Quang (2)

Pumpman – Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

45.    

Nguyễn Thế Quyết (6/2010)

Floorman – Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.

46.    

Đinh Văn Hùng

XCK

Tham gia tích cực và ý thức tốt trong công tác an toàn tại XCK.

47.    

Đoàn Quốc Hương

XCK

Tham gia tích cực trong công tác an toàn tại XCK và đóng góp nhiều PVD Card có giá trị nhất.

48.    

Hoàng Văn Khương

XCK

Tham gia tích cực trong công tác an toàn tại XCK và đóng góp nhiều PVD Card trong Tháng 6.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,115,871Lượt truy cập