Khen thưởng an toàn tại các đơn vị thành viên

Công ty PVD Offshore khen thưởng an toan cho nhân viên trong Quý I - 2010(13/12/2010)

Trong Quý I/2010, hoạt động sản xuất của Xưởng cơ khí và căn cứ ứng cứu sự cố tràn dầu đã không để xảy ra bất cứ tai nạn gây thương tật hoặc mất thời gian làm việc. Một số cá nhân xuất sắc đã được khách hàng biểu dương khen thưởng. Hội đồng bảo hộ lao động của Công ty đã tổ chức xem xét mức độ đóng góp, thi đua và đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong Công tác An toàn - Môi trường quý 01/2010 như danh sách sau:

Stt Họ và tên Chức danh Nội dung
1 Đinh Ngọc Hiếu

Roustabout

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
2 Nguyễn QuốcĐoàn

Roustabout

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
3 Trần Quang Tài

Floorman

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
4 Dương Văn Minh

Pumpman

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
5 Phan Tất Thủy

Deck Coordinator

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
6 Phạm Văn Tài

Derrickman

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
7 Trần Xuân Vũ

Floorman

Ocean General

Được khách hàng Diamond Offshore khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
8 Nguyễn Khắc Đạo

Crane Opt

Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
9 Đỗ Văn Thiện

Derrickman

Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
10 Lê Hồng Phong

Derrickman

Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
11 Nguyễn Ngọc Oánh

Crane Opt

Gal Veston Key

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
12

Trần Xuân Nam

Roustabout

Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
13 Nguyễn Ngọc Lân

Floorman

Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
14 Đặng Văn Thịnh

Head Roustabout

Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
15 Đặng Thanh Tú

Welder

Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
16 Hoàng Linh

Motorman

Trident 16

Được khách hàng Transocean khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
17 Hồ Trọng Huyến

Asst. Crane Opt

PVD I

Được khách hàngPVD Ikhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
18 Lê Nguyên Vũ

Asst. Barge Captain

PVD I

Được khách hàngPVD Ikhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
19 Nguyễn Công Cương

Crane Opt

PVD I

Được khách hàngPVD Ikhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
20 Hoàng Nhật Minh

Mechanic

PVD I

Được khách hàngPVD Ikhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
21 Trần Văn Thành

Welder

PVD I

Được khách hàngPVD Ikhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
22 Phạm Tiến Trung

Pumpman

PVD II

Được khách hàngPVD IIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
23 Vũ Đức Hùng

Floorman

PVD II

Được khách hàngPVD IIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
24 Nguyễn Chiến Thắng

Head Roustabout

PVD II

Được khách hàngPVD IIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
25 Vũ Văn Quýnh

Welder

PVD II

Được khách hàngPVD IIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
26 Trần Thanh Phương

Floorman

PVD II

Được khách hàngPVD IIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
27 Văn Huy Thanh

Derrickman

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
28 Lê Văn Hoàn

Roustabout

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
29 Trần Văn Mạnh

Pumpman

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
30 Hoàng Văn Độ

Crane Opt

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
31 Nguyễn Ngọc Vinh

Motorman

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
32 Nguyễn Công Chức

Asst Driller

PVD III

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
33 Đoàn Văn Chương

Night Mechanic

Được khách hàngPVD IIIkhen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn
34 Đoàn Quốc Hương

Kiểm định viên XCK

Tham gia tích cực công tác an toàn tại XCK và đóng góp nhiều PVD Card trong tháng 2.
35 Mai Đông Anh

Tổ JAR

Tham gia tích cực công tác an toàn tại XCK và đóng góp nhiều PVD Card trong tháng 2.
36 Ngô Xuân Thủy

Tổ Hardband

Tham gia tích cực công tác an toàn tại XCK và đóng góp nhiều PVD Card có giá trị nhất.
37 Lương Châu Phong

Căn cứ UCTD

Tham gia tích cực công tác an toàn trực ƯCTD cho khách hàng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,111,792Lượt truy cập