Huấn luyện - Đào tạo
Nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Phòng An toàn Chất lượng Tổng Công ty tổ chức khóa đào tạo nhận thức hệ thống quản lý ISO 9001:2008 cho các nhân viên trong toàn Tổng Công ty vào ngày 26&27/10/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 11&12/11/2009 tại Vũng Tàu. Khoá đào tạo này do chính cán bộ Phòng An Toàn - chất lượng Tổng Công ty phụ trách hướng dẫn.


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,644,567Lượt truy cập