Huấn luyện - Đào tạo

Chương trình đào tạo an toàn cơ bản về cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động tại PVD Tech(21/05/2009)

Ngày 21.05.2009, Phòng An Toàn - Chất Lượng Tổng Công ty tổ chức chương trình đào tạo an toàn cơ bản về cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên tại Căn cứ Đông Xuyên - PVD Tech

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,642,996Lượt truy cập