Giới thiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập, việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng (HSEQ) theo các tiêu chuẩn quốc tế vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling được xem là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, là chìa khóa cho sự hội nhập thành công của PV Drilling vào thị trường cung cấp dịch vụ dầu khí quốc tế. Được sự cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, hệ thống quản lý HSEQ theo các tiêu chuẩn quốc tế lần lượt được xây dựng và áp dụng thành công trong thời gian ngắn tại PV Drilling thông qua việc đạt chứng nhận quốc tế về các hệ thống như: :

Hệ thống quản lý An toàn – sức khỏe – môi trường của PV Drilling được quản lý thống nhất từ Tổng Công ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc để đảm bảo tính thống nhất của toàn hệ thống. Ban An toàn – Chất lượng Tổng công ty chịu trách nhiệm trong việc thiết lập, ban hành, và trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực hiện và tuân thủ đối với các chính sách, quy trình của hệ thống cũng như tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc giám sát và định hướng phát triển hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường tích hợp góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Tại các đơn vị trực thuộc, phòng An toàn – Chất lượng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, quy trình của Tổng công ty cũng như tư vấn, hỗ trợ các phòng, bộ phận sản xuất trực tiếp trong việc thực hiện, kiểm tra giám sát việc tuân thủ và kịp thời phản ánh những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của hệ thống trong thực tế.    

Làm việc an toàn là một yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm việc tại PV Drilling, yêu cầu này nhằm cung cấp một môi trường an toàn cho mọi người khi tham gia PV Drilling như một phần cam kết của lãnh đạo PV Drilling. 


 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
20,437,424Lượt truy cập