Giải thưởng - chứng chỉ

1. Bằng khen Bộ Công Thương – PVD DD
2. Bằng khen Bộ Công Thương -Ông Phạm Tiến Dũng3. Bằng khen Bộ Công Thương -Ông Văn Hoàng Tùng

4. Giải thưởng liên quan đến hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường

 
 Tập đoàn Dầu khí khen tặng đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường 2007

5. Chứng chỉ thuộc hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quàn lý an toàn sức khỏe theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

o   Và nhiều chứng nhận  cho các dịch vụ chuyên ngành kỹ thuật khác của Viện Dầu khí Hoa kỳ (API).

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,264,807Lượt truy cập