Thành tựu đạt được

2006: 
Bằng khen của TĐDKVN (QĐ: 225 QĐ/DKVN ngày 18/01/2007)
Cờ "Đơn vị xuất sắc trong p.trào thi đua năm 2006" (QĐ 287/QĐ-BCN ngày 23/01/2007) của Bộ Công nghiệp

2007:
Cờ thi đua của TĐDKVN cho đơn vị đã có t.tich xuất sắc (QĐ 562/QĐ-DKVN ngày 21/01/2008)


2008: 
Huân chương Lao động hạng ba (QĐ 673/QĐ-CTN ngày 30/5/2008)


2009:
Tập thể Lao động xuất sắc (QD92463/QĐ-DKVN ngày 27/3/2010)
Cờ thi đua Bộ Công thương (QĐ 0078/QĐ-BCT ngày 07/01/2010)
Cờ thi đua của Chính phủ (QĐ 73/QĐ-TTg ngày 14/01/2010)
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 90/QĐ-TTg ngày 15/01/2010)
Cổ phiếu vàng 2009
Cúp vàng Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009
BCTN tốt nhất


2010:
Tập thể lao động xuất sắc (QĐ 11383/QĐ-DKVN ngày 14/12/2010)
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (QĐ 11384/QĐ-DKVN ngày 14/12/2010)
Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ 0026/QĐ-BCT ngày 05/01/2011)
Cờ Thi đua của Chính phủ (QĐ 172/QĐ-TTg ngày 27/01/2011)
Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2010
BCTN xuất sắc


2011:
Cờ Thi đua Chính phủ (100/QĐ-TTg ngày 17/01/2012)
Huân chương lao động Hạng Nhất (QĐ Số 1889/QĐ-CTN ngày 25/10/2011)
BCTN đặc biệt xuất sắc
Giải thưởng Sao vàng Đất Việt (QĐ số 60/2011/QĐ-UBTƯ-DNT)


2012:
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (184/QĐ-TTg ngày 17/01/2013)
Giải thưởng “Nhà thầu khoan Dầu khí tốt nhất khu vực Châu Á năm 2012” (Best Oil and Gas Drilling Contractor in Asia, 2012) (World Finance)
“Doanh nghiệp có thành tích liên tục đạt Giải Báo cáo thường niên tốt trong 5 năm qua” - là một trong 15 doanh nghiệp được tặng bằng khen ghi nhận nỗ lực minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết nhiều năm qua do Ủy ban Chứng khoán nhà nước bình chọn

2013: 
Tập thể lao động xuất sắc (QĐ 362/QĐ-DKVN ngày 14/01/2014)
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 102/QĐ-TTg, ngày 14/01/2014)
Giải thưởng “Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất trong khối ASEAN” về thành tích Doanh nghiệp quy mô lớn có sự tăng trưởng vượt bậc (Most Admired ASEAN Enterprise for the Category of Growth - Large Company)
Giải thưởng “Nhà thầu khoan dầu khí tốt nhất khu vực Châu Á năm 2013” do tạp chí World Finance trao tặng

BCTN 2013:
- Doanh nghiệp 5 năm liên tục đạt giải báo cáo thường niên tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bình chọn
- “Giải cao nhất và duy nhất trong lĩnh vực năng lượng quốc tế” và “Giải Bạc cho BCTN có sự tiến bộ nhất trên toàn thế giới” từ Hiệp hội LACP (the League of American Communications Professionals of the USA)
- Giải Vàng cho BCTN trong lĩnh vực Dịch vụ sản xuất Dầu khí thuộc khu vực không sử dụng tiếng Anh và Giải khuyến khích cho phần nội dung về Số liệu tài chính từ ARC (Mercomm Inc. of the USA)

2014:
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương (QĐ 4972/QĐ-BCT ngày 03/06/2014)
Tập thể lao động xuất sắc (QĐ 9111/QĐ-DKVN ngày 26/12/2014)
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 71/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015)
Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)
Chứng nhận chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp (Trusted Brand) 
Top 43 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2014
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500)
Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500)
Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000)

Năm 2015:
Cờ Thi đua của Bộ Công thương (14476/QĐ-BCT ngày 29/12/2015)
Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)
“Nhà thầu khoan dầu khí tốt nhất khu vực Châu Á năm 2013” ( World Finance)
Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” (báo Lao động)
Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Tạp chí Nhịp cầu đầu tư)
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500)

Năm 2016:
Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội & VCCI)
Thương Hiệu Hàng Đầu – Top Brands
Hạng 23 Doanh Nghiệp Nộp Thuế Lớn Nhất Việt Nam
Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Việt Nam (VBCSD)
Top 10 Báo Cáo Thường Niên Tốt Nhất (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Top 10 Đơn Vị Đóng Góp Cho Sự Phát Triển Của HOSE (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Bằng Khen Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,348,268Lượt truy cập