2017
Chuyển đổi VPĐD tại Malaysia thành Chi nhánh Malaysia, Thành lập mới chi nhánh Thái Lan, mở ra nhiều cơ hội cho PV Drilling thâm nhập và cung ứng các dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan tại các thị trường khoan rộng lớn trong khu vực.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,618,937Lượt truy cập