2013
Đánh dấu sự trưởng thành về quy mô và hiệu quả hoạt động thông qua việc vinh dự đón nhận các giải thưởng “Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất trong khối Asean” về thành tích Doanh nghiệp quy mô lớn có sự tăng trưởng vượt bậc; Giải thưởng “Nhà thầu khoan dầu khí tốt nhất khu vực Châu Á năm 2013” do World Finance trao tặng.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,617,910Lượt truy cập