2009
  • Hoàn thành sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PV Drilling, nâng tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty lên đến trên 12.000 tỷ đồng và vốn điều lệ của Tổng Công ty lên đến 2.105 tỷ đồng.
  • Giàn khoan PV DRILLING I được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) công nhận 2 năm liên tục vận hành an toàn, không xảy ra LTI (Zero Lost Time Incident) với hiệu suất 99,9%.
  • Tiếp nhận 2 giàn khoan biển tự nâng đa năng PV DRILLING II & PV DRILLING III. Nhận được nhiều giải thưởng cũng như đánh giá tích cực của cộng đồng trong và ngoài nước như: “Cổ phiếu vàng 2009”, Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín - 2009”.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,615,706Lượt truy cập