2007
  • Khánh thành giàn khoan PV DRILLING I là giàn khoan biển tự nâng đa năng đầu tiên do người Việt Nam sở hữu 100% vốn.
  • Khánh thành Giàn khoan đất liền PV DRILLING 11. Thành lập Xí nghiệp Điều hành khoan (PVD Drilling
  • Division) thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động các giàn khoan của Tổng Công ty, đơn vị đã mang về nguồn thu lớn cho PV Drilling kể từ khi được thành lập và đi vào hoạt động.
  • Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD (PVD Well Services).
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,616,728Lượt truy cập