2006
  • Niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán “PVD” trên sàn chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ tại thời điểm này là 680 tỷ đồng.
  • Thành lập Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp nay là Công ty TNHH Một thành viên
  • Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PVD (PVD Tech), đơn vị triển khai thành công dịch vụ đầu giếng mà trước đây các công ty nước ngoài đảm nhận.
  • Thành lập Công ty Liên doanh BJ Services - PV Drilling, chuyên thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao như dịch vụ bơm trám xi măng; dịch vụ kích thích vỉa; dịch vụ ống mềm; dịch vụ bơm Nitơ.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,615,714Lượt truy cập