2004
16/7
Thành lập Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan và Thử vỉa nay là Công ty TNHH Một thành viên Địa vật lý giếng khoan Dầu khí (PVD Logging).
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,617,055Lượt truy cập