2001
Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được thành lập, là đơn vị trực thuộc Petrovietnam, trên cơ sở tiếp nhận các nguồn lực từ Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển (PTSC Offshore)
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,617,424Lượt truy cập