Hội Đồng Quản Trị
Ông PHẠM TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT PV Drilling

Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư Cơ khí
 • Cử nhân Ngoại ngữ - Anh văn

Quá trình công tác:

 • 4/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT, PV Drilling.
 • 8/2010 - 4/2019: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 2009 - 8/2010: Phó Tổng Giám đốc thường trực PV Drilling.
 • 2005 - 2009: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan.
 • 2001 - 2005: Giám Đốc Xí nghiệp Khoan Dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 1997 - 2001: Xưởng trưởng Xưởng kiểm định và Sửa chữa thiết bị Dầu khí thuộc PTSC Offshore.
 • 1992 - 1997 : Làm việc tại các công ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia (Singapore, Úc, Thái Lan…).

Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐTV PVD Overseas, Phó Chủ tịch HĐTV PVD Baker Hughes.

Ông ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Phó chủ tịch HĐQT PV Drilling

Phụ trách lĩnh vực Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Chế độ chính sách đối với CBCNV của Tổng Công ty.

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Luật
 • Cử nhân Chính trị

Quá trình công tác:

 • 12/2015 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT PV Drilling.
 • 04/2010 - 11/2015: Chủ tịch HĐQT PV Drilling.
 • 2009 - 2010: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Petrosetco.
 • 2007 - 2009: Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland.
 • 2007: Phó Tổng Giám đốc Ban Quản Lý Dự án các công trình xây dựng phía Nam, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.
 • 1999 - 2006: Chánh Văn phòng, Phó Bí thư thường trực, Bí thư Đảng ủy Khối Dầu khí tại TP. Hồ Chí Minh. 
 • 1988 - 1999: Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng phòng Vật tư Công ty Đầu tư phát triển Giao thông vận tải.
 • 1983 - 1987: Công tác tại Cục Cảnh vệ Bộ Công an.
Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Thành viên Hội đồng quản trị, PV Drilling
Tổng giám đốc, PV Drilling

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Khoan Dầu khí
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

 • 4/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 9/2010 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 6/2008 - 9/2010: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
 • 2005 - 2008: Giám đốc Thi Công, Phó Giám đốc, Công ty PVEP - Algeria.
 • 2003 - 2005: Phó Trưởng phòng Thi công Khoan, Trưởng phòng Thi công Khoan Công ty PIDC.
 • 2001 - 2003: Trưởng Dự án Bồn trũng Hà Nội, Trưởng Dự án Amara, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC).
 • 1999 - 2001: Kỹ sư Khoan, Công ty Unocal.
 • 1996 - 1999: Kỹ sư Khoan, Công ty Giám sát các hợp đồng PSC (PVSC).
 • 1992 - 1996: Công tác tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).
Bà NGUYỄN THỊ THỦY
Thành viên chuyên trách HĐQT PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế (Tài chính Kế toán)
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế

Quá trình công tác:

 • 8/2017 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị PV Drilling
 • 2008 đến 8/2017: Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling, Kế toán trưởng Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS).
 • 2007 - 2008: Kế toán trưởng NASOS kiêm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Invest).
 • 2003 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp Khoan Dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 2002 - 2003: Phụ trách Phòng Kế toán Xí nghiệp Khoan dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 1989 - 2001: Công tác tại Phòng Kế toán Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ông VĂN ĐỨC TỜNG
Thành viên độc lập HĐQT, PV Drilling
Trình độ chuyên môn:
 • Tiến sĩ Máy và Thiết bị Dầu khí – Đại học Dầu khí Rumani

Quá trình công tác:

 • 04/2018 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, PV Drilling.
 • 11/2014 - 04/2018: Nghỉ hưu theo chế độ.
 • 08/2007 - 10/2014: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD (PVD Offshore).
 • 01/2006 - 07/2007: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 11/2002 - 12/2005: Phó Giám đốc - Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 01/2001 - 10/2002: Trưởng phòng Cơ khí - Năng lượng - Tự động hóa Vietsovpetro.
 • 01/1994 - 12/2000: Chánh Cơ khí Xí nghiệp Khoan biển - Vietsovpetro.
 • 01/1991 - 12/1993: Phó Chánh Cơ khí Xí nghiệp Khoan biển - Vietsovpetro.
 • 11/1988 - 12/1990: Giàn phó phụ trách Cơ – Điện, Giàn khoan số 3 - Vietsovpetro.
 • 11/1984 - 10/1988: Kỹ sư Trưởng cơ khí Giàn khoan số 3 - Vietsovpetro.
 • 11/1983 - 10/1984: Chuyên viên Trường đào tạo cán bộ - Vietsovpetro.
 • 06/1981 - 10/1983: Chuyên viên phòng Cơ điện - Công ty Dầu khí I Thái Bình.
Ông NGUYỄN VĂN TOÀN
Thành viên độc lập HĐQT, PV Drilling
Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư Khoan, Khai thác dầu khí- Đại học Dầu khí (UPG) Ploiesti Rumani.

Quá trình công tác:

 • 04/2019 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT, PV Drilling.
 • 09/2013 - 04/2019: Nghỉ hưu theo chế độ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam, tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện của Hội Dầu khí.
 • 2009-09/2013: Trưởng ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • 2002 - 2009: Chuyên viên, Phó trưởng ban Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • 1994 - 2002: Chuyên viên khoan Phòng Thăm dò Khai thác, Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • 1989 - 1994: Kỹ sư khoan, Trưởng phòng Giám sát Khoan Công ty Giám sát các Hợp Đồng Phân chia sản phẩm (PVSC), Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • 1983 - 1989: Kỹ sư, Phó Giám đốc, Xí nghiệp khai thác khí Tiền Hải, Công ty Dầu khí I Thái Bình.
 • 1978 - 1983: Kỹ sư khoan Công ty Dầu khí Nam Việt Nam, Tổng cục Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,081,703Lượt truy cập