Ban Kiểm Soát
Ông VŨ THUỴ TƯỜNG
Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế (Tài chính Doanh nghiệp)

Quá trình công tác:

 • 10/2017 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling.
 • 01/2017 - 08/2017: Phó Trưởng ban Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 02/2016 - 12/2016: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 06/2015 - 01/2016: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
 • 09/2013 - 05/2015: Phó Ban đóng mới phương tiện nổi Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
 • 06/2009 - 09/2013: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam.
 • 11/2007 - 06/2009: Phó phòng Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
 • 04/2007 - 11/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Cổ phần Phân bón & Hoá chất Dầu khí.
 • 06/2004 - 04/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Thương mại Dầu khí.
 • 2004 - 06/2004: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân.
 • 2002 - 2003: Chuyên viên Kế toán Công ty TNHH Dệt may Thái Hoà.
  Ông NGUYỄN VĂN TỨ
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
  • CPA, ACCA
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học South Colombia)

  Quá trình công tác:

  • 2010 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
  • 2008 - 2009: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
  • 2007 - 2008: Chuyên viên Phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
  • 2004 - 2007: Công ty Theodore Alexander Ltd.
  • 2000 - 2004: Công ty TNHH Deloitte Vietnam. 
  • 1997 - 2000: Công ty Thương mại và  Đầu tư Petec.
  Bà PHẠM BẢO NGỌC
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới hệ chính quy Học viện Tài chính trực thuộc chính phủ Liên Bang Nga

  Quá trình công tác:

  • 5/2012 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling.
  • 2005 đến nay: Chuyên viên phòng Đầu tư thuộc Hội sở chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
  • 2003 - 2005: Chuyên viên Phòng thanh toán Liên ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  22,125,981Lượt truy cập