Ban Kiểm Soát
Ông VŨ THUỴ TƯỜNG
Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế (Tài chính Doanh nghiệp)

Quá trình công tác:

 • 10/2017 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling.
 • 01/2017 - 08/2017: Phó Trưởng ban Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 02/2016 - 12/2016: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • 06/2015 - 01/2016: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
 • 09/2013 - 05/2015: Phó Ban đóng mới phương tiện nổi Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
 • 06/2009 - 09/2013: Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam.
 • 11/2007 - 06/2009: Phó phòng Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
 • 04/2007 - 11/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Tổng Công ty Cổ phần Phân bón & Hoá chất Dầu khí.
 • 06/2004 - 04/2007: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Thương mại Dầu khí.
 • 2004 - 06/2004: Chuyên viên Kế toán tổng hợp Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân.
 • 2002 - 2003: Chuyên viên Kế toán Công ty TNHH Dệt may Thái Hoà.
  Ông NGUYỄN VĂN TÀI
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Tài chính
  • Cử nhân Luật

  Quá trình công tác:

  • 04/2019 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát, PV Drilling.
  • 05/2018 – 04/2019: Trưởng phòng Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel).
  • 05/2010 - 04/2018: Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) kiêm Kiểm soát viên các Đơn vị thành viên của PV Drilling, Phó Trưởng phòng Kế toán công ty Liên doanh PVD Tubulars, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD.
  • 10/2007 - 05/2010 : Kiểm toán viên, Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty kiểm toán PriceWaterHouse Việt Nam.
  • 09/2004 - 09/2007: Kiểm toán viên, Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
  • 06/2003 - 08/2004: Phó Phòng Kế toán kiêm Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Điện máy Miền Nam
  • 04/2001 - 05/2003: Phụ trách kế toán tại Công ty TNHH Tân Tiến Thịnh.
  • 08/2000 - 03/2001: Trợ lý Giám đốc sản xuất tại Công ty TNHH Sài Gòn Composite.
  Bà NGUYỄN THU TRÚC
  Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Kế toán Tài chính

  Quá trình công tác:

  • 03/2013 đến nay: Kế toán quản trị, Phó phòng Kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD.
  • 07/2008 - 02/2013: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí PVD.
  • 09/2007 - 06/2008: Kế toán tại Công ty TNHH Kimberly-Clark VN.
  • 11/2006 - 08/2007: Kế toán tại Công ty TNHH ILA Việt Nam.
  • 11/2004 - 10/2006: Kế toán tại Trung Tâm Điện Thoại Di Động CDMA.
  • 2003 - 10/2004: Kế toán tại Công ty TNHH Đông Nam Phát.
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  43,264,677Lượt truy cập