Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông ĐINH QUANG NHỰT
Giám đốc - Xí nghiệp Điều hành khoan

Quá trình công tác:

 • 1998 - 2000: Kỹ sư phụ trách điều phối sản xuất tại Xưởng Kiểm định và Bảo dưỡng Thiết bị Khoan – Khai thác Dầu khí – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển, Công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu khí (PTSC)
 • 2000 - 2001: Xưởng phó Xưởng Kiểm định và Bảo dưỡng Thiết bị Khoan và Khai thác Dầu khí – Xí Nghiệp Dịch Vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 • 2001 - 2004: Xưởng trưởng Xưởng Kiểm định và Bảo dưỡng Thiết bị Khoan và Khai thác Dầu khí – Xí Nghiệp Khoan Dầu khí, Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
 • 2004 - 2005: Phụ trách điều hành Khoan trường của Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tại miền Võng Hà Nội (Tiền Hải – Thái Bình)
 • 2005 - 2009Tổ Phó phụ trách Kỹ thuật và Công nghệ - Tổ quản lý Hợp đồng Mua (Đóng mới) các Giàn khoan tự nâng PV DRILLING I, II & III
 • 2006 - 2012: Phó Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan
 • 2013 - 06/2019: Phó Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan kiêm Giám đốc Công ty PVD Overseas.
 • 06/2019 đến nay: Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Khoan khai thác Dầu khí

Ông Đinh Quang Nhựt có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành các giàn khoan biển. Hiện nay, ông Nhựt đang giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan - phụ trách chung công tác điều hành hoạt động của Xí nghiệp Điều hành khoan.

Ông NGUYỄN VĂN THỌ
Phó giám đốc - Xí nghiệp Điều hành khoan

Quá trình công tác:

 • 09/2001 - 01/2002: Thợ máy - Xí nghiệp Tàu Dịch Vụ Dầu Khí – PTSC Marine 
 • 01/2002 - 09/2007: Thợ máy – Tổng Công Ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí – Tp. Hồ Chí Minh. Thực tập Máy trưởng - Công ty khoan Transocean.
 • Giám sát chất lượng và tiến độ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng PVDRILLING I
 • 09/2007 - 10/2008: Máy trưởng – Giàn khoan PV Drilling 11 - Algeria
 • 10/2008 - 03/2012: Phó Trưởng Phòng Cơ Điện & Bảo Dưỡng – Xí Nghiệp Điều Hành Khoan
 • Giám sát chất lượng và tiến độ dự án giàn khoan tự nâng PVDRILLING II, III
  Tổ trưởng dự án đóng mới giàn khoan tiếp trợ nửa chìm nửa nổi PVDRILLING V
 • 03/2012 - 04/2017: Trưởng Phòng Cơ Điện & Bảo Dưỡng – Xí Nghiệp Điều Hành Khoan
 • Tổ trưởng dự án đóng mới giàn khoan tự nâng PVDRILLING VI
 • 07/04/2017: Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Khoan Dầu Khí Nước Sâu PVD (PVD Deepwater)
 • 10/4/2017 đến nay: Phó Giám Đốc Xí Nghiệp Điều Hành Khoan (PVD DD) kiêm Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Khoan Dầu Khí Nước Sâu PVD (PVD Deepwater)

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí Thiết bị Khoan Dầu khí

 

Ông NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG
Phó giám đốc - Xí nghiệp Điều hành khoan

Quá trình công tác:

 • 09/2001 - 12/2001: Công nhân khoan tại Xí nghiệp Tàu Dịch Vụ Dầu Khí – PTSC Marine
 • 01/2002 - 09/2004: Trợ lý lái cẩu, Thợ lái cẩu – Xí nghiệp khoan dầu khí Tổng Công Ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
 • 10/2004 - 08/2005: Kỹ sư khoan - Tổng Công Ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
 • 09/2005 - 09/2006: Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Xí nghiệp khoan dầu khí Tổng Công Ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
 • 10/2006 - 05/2007: Kỹ sư khoan - Ban Điều hành khoan, Tổng Công Ty Khoan & Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
 • 06/2007 - 07/2009: Chuyên viên vật tư giàn khoan đất liền PVDRILLING-11 Algeria
 • 08/2009 - 04/2010: Phó phòng Phát triển các dự án nước ngoài - Xí nghiệp Điều hành khoan
 • 05/2010 - 05/2011: Trưởng phòng Phát triển các dự án nước ngoài - Xí nghiệp Điều hành khoan
 • 06/2011 - 07/2011: Phó phòng Điều hành khoan - Xí nghiệp Điều hành khoan
 • 07/2011 - 04/2019: Trưởng phòng Thương mại - Xí nghiệp Điều hành khoan
 • 04/2019 đến nay: Phó Giám Đốc Xí Nghiệp Điều Hành Khoan

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí Thiết bị Khoan Dầu khí

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,403,524Lượt truy cập