Dịch vụ
 

Giới thiệu chung

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, đến nay PVD Invest đã đạt được những thành công bước đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

PVD Invest là đơn vị trực thuộc PV Drilling, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2010 và đến nay đã đạt được những thành công bước đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò, các dự án phát triển mỏ, khai thác dầu khí tại Việt nam.

Là một đơn vị trẻ và năng động, trong suốt 2 năm qua kể từ ngày thành lập, toàn thể CBCNV PVD Invest đã luôn đoàn kết, nỗ lực từng bước kiên định phát triển các dịch vụ kỹ thuật làm nền tảng ban đầu của đơn vị như Professional Manpower services, Surface Equipment services, Site survey & Rig positionning services, Technical Consultancy services. Đến nay, các nhà thầu dầu lớn tại Việt nam như Vietsovpetro, PVEP POC, Cuu Long JOC, Petronas Carigali, Premier Oil, Hoang Long – Hoan Vu JOC. Thang Long JOC, Idemitsu, VietgazProm,… đã tin tưởng, hợp tác và xem PVD Invest như một đối tác tin cậy trong quá trình triển khai các chiến dịch khoan tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của mình.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,263,037Lượt truy cập