Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông TRỊNH VŨ ANH

Giám đốc PVD Invest


Quá trình công tác:  

  • 1999 - 2001: Phòng Marketing & Hợp đồng, PTSC Offshore
  • 2002 - 2006: Trưởng phòng Kế hoạch PV Drilling
  • 2006: Giám đốc PV Drilling - Algeria
  • 2007 - 2008: Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Ứng cứu sự cố tràn dầu
  • 2008 - 2009: Phó giám đốc thường trực Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS)
  • 2010 đến nay: Giám đốc PVD Invest 

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Viện dầu mỏ Pháp (IFP) , Pháp

Ngoại ngữ: Anh văn, Pháp văn, Hoa văn.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,423,793Lượt truy cập