Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông THÁI HUY DŨNG
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietubes

Quá trình công tác:  

 • 2002 - 2007: Tổ trưởng tổ Thương mại, Trưởng phòng Thương mại & Đầu tư Xí nghiệp Khoan Dầu khí, Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
 • 2007 - 2008: Trưởng phòng Thương mại đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Biển PVD
 • 2008 - 2009: Phó giám đốc Công ty Liên doanh PV Drilling- PTI
 • 2010 - 04/2011: Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD
 • 04/2011 đến nay: Phó Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan 

Trình độ chuyên môn:  
Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Quốc Gia Giao thông đường sắt Mát-xco-va, CHLB Nga – The Moscow State University of Communication Means. 

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại hợp đồng dầu khí, trong đó có hơn 08 năm kinh nghiệm quản lý hợp đồng đầu tư và thương mại. Hiện ông Thái Huy Dũng đang đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xí Nghiệp Điều hành Khoan phụ trách Thương mại, Đầu tư, Tài chính - Kế toán.

Ông DENNIS SIM WUEN HAU
Phó Giám đốc Thứ 1 - Công ty TNHH Vietubes

Quá trình công tác:

 • 2001 - 2006: Chuyên viên kinh doanh cao cấp  tại Singapore
 • 2006 - 2011: Quản lý Kỹ thuật và kinh doanh tại Singapore
 • 1995 - 2001: Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH Vietubes
 • 2011 - 2013: Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
 • 2013 đến nay: Phó Giám đốc thứ 1, Công ty TNHH Vietubes

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Khoa học Ứng dụng - Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singgapore (ngành Cơ Khí Vật Liệu)

Ông NGUYỄN VĂN TUYÊN
Phó Giám đốc Thứ 2 - Công ty TNHH Vietubes

Quá trình công tác:

 • 1985 - 1993: Kỹ sư kỹ thuật Nhà máy Cơ khí Công ty dệt Nam Định
 • 1993 - 1995: Kỹ sư Dự án - Đội khảo sát Giàn khoan, Phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
 • 1995 - 2001: Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH Vietubes
 • 2001 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietubes

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,424,052Lượt truy cập