Ban Giám Đốc
Ông NGUYỄN THẾ SƠN

Giám đốc Công ty PVD Overseas

Quá trình công tác: 

 • 2004 - 2006: Phó phòng kinh tế hợp đồng, Xí nghiệp khoan dầu khí, PV Drilling.
 • 2006 - 2007: Trưởng phòng kinh tế hợp đồng, Xí nghiệp khoan dầu khí, PV Drilling.
 • 2007 - 2010: Trưởng phòng Thương mại Xí nghiệp Điều hành khoan, kiêm Phó Giám đốc Dự án tại Algeria, Giám đốc chi nhánh tại Venezuela, PV Drilling.
 • 2010 - 2011: Phó phòng Thương mại Đầu tư, PV Drilling.
 • 2011 - 2013: Trưởng Ban Phát triển kinh doanh và Hỗ trợ dịch vụ, PV Drilling.
 • 2013 - 05/2019: Phó Giám đốc PVD Overseas, Trưởng Ban Phát triển kinh doanh và Hỗ trợ dịch vụ, PV Drilling.
 • 05/2019 đến nay: Giám đốc PVD Overseas, Trưởng Ban Phát triển kinh doanh PV Drilling.

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân kinh tế.

Ông LẠI HOÀNG ANH

Phó Giám đốc Công ty PVD Overseas

Quá trình công tác: 

 • 2005 - 2007: Công nhân kỹ thuật khoan ( Thợ móc cáp/ Thợ Khoan/ Thợ Bơm dung dịch/ Trợ lý kíp trưởng) – Xí nghiệp Khoan Dầu khí, PV Drilling.
 • 2007 - 2010: Kỹ sư khoan/ Kỹ sư điều hành khoan trường - dự án ALGERIA/ PV DRILLING 11/ Kỹ sư giám sát thiết bị khoan dự án giàn PV DRILLING II, III, V, Xí nghiệp Điều hành khoan, PV Drilling.
 • 2010 - 2011: Phó phụ trách phòng Điều hành khoan, Xí nghiệp Điều hành khoan, PV Drilling.
 • 2011 - 2011: Kỹ sư ứng dụng khoan, Baker Hughes Vietnam.
 • 2011 - 2015: Phó phòng Điều hành khoan/ Tổ phó phụ trách kỹ thuật và điều hành dự án giàn khoan PV DRILLING VI, Xí nghiệp Điều hành khoan, PV Drilling.
 • 2015 - 2018: Trưởng phòng Điều hành khoan, Xí nghiệp Điều hành khoan, PV Drilling.
 • 2018 - 06/2019: Trưởng phòng Điều hành khoan, kiêm Giàn Trưởng giàn khoan PV DRILLING II, Xí nghiệp Điều hành khoan, PV Drilling.
 • 06/2019 đến nay: Trưởng phòng Điều hành khoan, kiêm Giàn Trưởng giàn khoan PV DRILLING II, Xí nghiệp Điều hành khoan, kiêm Phó Giám Đốc công ty PVD Overseas, PV Drilling.

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Địa chất & Dầu khí, chuyên ngành Khoan & Khai thác Dầu khí.


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,423,738Lượt truy cập