Dịch vụ
 
Công ty Liên doanh Dịch Vụ BJ - PVD

Địa chỉ:        Căn cứ cảng PTSC, 65A đường 30/4,
                   TP.Vũng Tàu
Điện thoại:   +84-6-43 838 090
Fax:              +84-6-43 832 041
Website:      
www.pvdrilling.com.vn

Ho Chi Minh Representative Officer:

Địa chỉ:        Tầng 10, tòa nhà Sailing Tower,
                   111A đường Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1,
                   TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  +84-28-38 237 936/38 238 228
Fax:             +84-28-38 238 735

LIÊN HỆ QUA EMAIL
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Email  (*)
Công ty
Điện thoại (*)
Tiêu đề
Nội dung (*)
Mã (*)
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,642,945Lượt truy cập