Dịch vụ
 
Dịch vụ kích thích vỉa
Dịch vụ kích thích vỉa, Công ty đã cung cấp dịch vụ để tạo nứt vỉa cho cả các họat động trên bờ và trên biển rất thành công. Công ty cũng đã cung cấp axit cho các nhà thầu để xử lý các thành hệ như: Miocene, Oligocene và tầng đá móng.
Công ty hiện này có đầy đủ các cụm thiết bị cho họat động kích thích vỉa và đang sẵn sàng tại Vũng tàu. Và thậm chí các yêu cầu cao hơn về công suất cho công việc này cũng sẽ được đáp ứng kịp thời.Fracturing vessel for PCVL’s job in 2009Fracturing crew on vessel for installation process
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,082,473Lượt truy cập