Dịch vụ
 
Dịch vụ bơm trám xi măng
Đối với dịch vụ bơm trám xi măng, Công ty hiện nay đã có lắp đặt hoàn tất bộ thiết bị bơm trám trên hơn 10 giàn khoan đang họat động tại Việt Nam. Với công suất trộn và bơm dung dịch ximăng với tỷ trọng đến 22 bpm và áp suất lên đến 15000psi. Công ty có khả năng đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của khách hàng cho họat động bơm trám xi măng.
Cementing unit

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,644,852Lượt truy cập