Dịch vụ
 
Dịch vụ bơm Nitơ
Dịch vụ bơm Nitơ, Công ty có khả năng cung cấp trên bờ cũng như trên biển bằng các trạm thiết bị tự động, gọn nhẹ và linh hoạt. Các cụm thiết bị này thường được sử dụng để làm giảm đi trọng lượng của dung dịch bên trong lòng giếng và cấp nitơ cho việc làm sạch hệ thống ống và các bồn chứa.

Nhưng các đặc tính vượt trội của dịch vụ bơm dung dịch và khí nitơ chúng tôi cung cấp là có khả năng ứng dụng rộng rãi trong cả ngành công nghiệp dầu khí lẫn công nghiệp hóa dầu. Hiện nay, Công ty có thể cung cấp trên 20 bồn chứa với dung tích là 8000lít mỗi bồn (tương đương 2000 galông mỗi bồn)


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,082,406Lượt truy cập