Dịch vụ
 

Giới thiệu chung

PVD tech đã quyết định chiến lược phát triển tăng tốc, tập trung đầu tư mạnh mẽ cho chất lượng nguồn nhân lực, thiết bị máy móc, cơ sở vật chất để phát triển các dịch vụ có tỷ lệ nội địa hóa cao, phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực thiết kế chế tạo, hoàn thiện dịch vụ trọn gói cung cấp ống TTM, mở rộng thị trường cung cấp ống chống tại Việt Nam, Châu Á, Trung Đông.

Là đơn vị hạch toán độc lập với 100% vốn của PV Drilling, sau 5 năm hoạt động, PVD Tech đã khẳng định thương hiệu của mình trong các lĩnh vực thương mại dầu khí, cho thuê thiết bị đầu giếng, hàn ống conductor và thiết kế chế tạo. Thành công này là kết quả của sự nỗ lực, chinh phục mọi khó khăn để vươn lên tầm cao mới của toàn thể CBCNV công ty.
Năm 2011, nắm bắt chủ trương duy trì và tăng trưởng sản lượng dầu khí để góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, PVD Tech đã quyết định chiến lược phát triển tăng tốc, tập trung đầu tư mạnh mẽ cho chất lượng nguồn nhân lực, thiết bị máy móc, cơ sở vật chất để phát triển các dịch vụ có tỷ lệ nội địa hoá cao, phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực thiết kế chế tạo, hoàn thiện dịch vụ trọn gói cung cấp ống TTM, mở rộng thị trường cung cấp ống chống tại Việt Nam, Châu Á, Trung Đông.

Ngoài ra, PVD Tech tiếp tục mở rộng thị trường về các mảng dịch vụ kỹ thuật trọng tâm trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển thị trường cung cấp thiết bị đầu giếng và các thiết bị liên quan cho các công ty khai thác dầu khí.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,079,489Lượt truy cập