Dịch vụ
 
Dịch vụ logistics

  


Dịch vụ Logistics đã và đang được PVD Tech thực hiện và có kế hoạch phát triển mở rộng với việc xây dựng kho bãi, phương tiện vận chuyển bao gồm: cung cấp dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu, dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế, dịch vụ kho bãi …

PVD Tech đang cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu khoan như: Global Santa Fe, Diamond Offshore …
Cung cấp kho chứa chòong khoan, ống mềm công nghiệp, van, ống các loại tại Căn cứ Đông Xuyên – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
28,922,265Lượt truy cập