Dịch vụ
 
Dịch vụ kỹ thuật khoan và khai thác dầu khí
PVD Tech đã đầu tư thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, hợp tác với các đối tác là những công ty đa quốc gia có uy tín trên trường quốc tế nên PVD Tech luôn đáp ứng tốt và kịp thời các yêu cầu của khách hàng trong dịch vụ kỹ thuật khoan và khai thác dầu khí:

Dịch vụ cho thuê thiết bị đầu giếng bề mặt, giếng  ngầm.
Dịch vụ can thiệp, sửa chữa giếng ngầm, bề mặt.
Dịch vụ hủy giếng, hủy mỏ.
Dịch vụ kiểm tra, kiểm định và bảo dưỡng giàn khoan.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
28,922,112Lượt truy cập