Dịch vụ
 
Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghiệp

PVD Tech đã đầu tư thiết bị nhà xưởng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật phối hợp với các đối tác:


Favelle Favco - cho dịch vụ bảo dưỡng cẩu.

Paker - cho ống mềm công nghiệp.

Wing Wah - cho rotating equipments sẵn sàng đáp ứng

tốt dịch vụ bảo trì thiết bị công nghiệp.

   

  Bảo dưỡng và thử tải cẩu.
  Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm, máy nén.
  Bảo dưỡng, sửa chữa van công nghiệp.
  Gia công ống mềm công nghiệp.

  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  33,316,746Lượt truy cập