Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông BÙI THANH VÂN
Giám đốc Công ty PVD Training

Quá trình công tác:
 • 12/2000: Tiếp nhận điều động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việtn Nam - Về nhận công tác tại PV GAS.
 • 04/2001 - 06/2006: Kỹ sư Quản lý Dự án - Tổng Công ty Khí - PV GAS.
 • 06/2006 - 04/2008: Chuyên viên Phòng Thương mại, Trưởng ban QLDA - Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 04/2008 - 12/2009: Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án và Xây dựng Cơ bản - Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 12/2009 - 07/2011: Trưởng Phòng Quản lý Dự án và Xây dựng Cơ bản - Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling). 
 • 08/2011 đến nay: Giám đốc Công ty CP Đào Tạo Kỹ Thuật PVD (PVD Training).

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư Địa kỹ thuật (University of Tasmania – Australia
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp (University of Applied Sciences NorthWestern – Switzerland)

Khởi nghiệp trong ngành Dầu khí kể từ năm 2000, ông Bùi Thanh Vân là chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý dự án. Với bề dày kinh nghiệm kỹ thuật công trình, kiến thức chuyên môn tài chính và kỹ năng quản trị, ông Vân đã đảm trách xuất sắc các vị trí trong Tập Đoàn suốt 12 năm qua. Hiện ông Vân đang giữ chức vụ Giám Đốc Công ty Cổ phần Đào Tạo Kỹ Thuật PVD, công ty thành viên của PV Drilling, đảm nhiệm việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông PHẠM VĂN THIỆN
Phó Giám đốc Công ty PVD Training

Quá trình công tác:
 • 05/1983 - 05/1985: Công nhân khoan Cty dầu khí 1 Thái Bình.
 • 05/1985 - 03/1991: Cán bộ kỹ thuật phòng kỹ thuật khoan Cty dầu khí 1 Thái Bình.
 • 03/1991 - 03/1993: Làm việc tại Ukraina (Liên xô cũ).
 • 03/1993 - 07/1997: Công nhân khoan biển Xí nghiệp Tàu thuyền, Cty PTSC.
 • 07/1997 - 11/2000: Chuyên viên kỹ thuật Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển PTSC.
 • 11/2000 - 06/2007: Chuyên viên kỹ thuật Cty TNHH 1TV dịch vụ kỹ thuật PVD, Tổng Cty PVD (PVD Offshore).
 • 06/2007 - 02/2008: Chuyên viên kỹ thuật Cty TNHH 1TV dịch vụ kỹ thuật PVD, Tổng Cty PVD (PVD Offshore).
 • 02/2008 đến nay: Phó GĐ, Cty CP đào tạo kỹ thuật PVD (PVD Training) Tổng Cty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí.

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư khoan dầu khí (Trường ĐH Mỏ địa chất – Hà Nội, chuyên ngành khoan dầu khí)

 

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,644,817Lượt truy cập