Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông TRẦN THANH TÂN

Giám đốc Công ty PVD Offshore

 

Quá trình công tác:
 • 12/1993 - 08/1998: Công tác tại Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC Marine).
 • 08/1998 - 08/1999: Được Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PTSC (PTSC Offshore) biệt phái sang làm việc tại Công ty Petronas Carigali Việt Nam.
 • 09/1999 - 12/2001: Phụ trách Hành chính Bộ phận Vũng Tàu thuộc Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PTSC (PTSC Offshore).
 • 01/2002 - 07/2002: Phó phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 07/2002 - 04/2003: Phó phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 04/2003 - 09/2007: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 09/2007 - 08/2009: Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training).
 • 08/2009 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD (PVD Offshore).

Trình độ chuyên môn:
-     Kỹ sư kinh tế vận tải biển
-     Cử nhân kinh tế

Ông TRẦN THANH BÌNH

Phó Giám đốc Công ty PVD Offshore

 

Quá trình công tác:

 • 10/1995 - 01/2001: Kiểm định viên và Tổ trưởng tổ kiểm định Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển thuộc PTSC Offshore.
 • 01/2001 - 11/2003: Kiểm định viên bậc 3 Xưởng cơ khí Xí nghiệp khoan Dầu khí  thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 11/2003 - 03/2006: Xưởng phó Xưởng Kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị dầu khí Xí nghiệp khoan Dầu khí  thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 03/2006 - 08/2007: Xưởng trưởng Xưởng Kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị dầu khí Xí nghiệp khoan Dầu khí  thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 •  08/2007 - 09/2009: Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí thuộc Tổng Công ty Cổ phần khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 09/2009 đến nay: là Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD thuộc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.

Trình độ chuyên môn:

-       Kỹ sư Khoan khai thác dầu khí

-       Cử nhân ngoại ngữ

Ông LÃ TIẾN DŨNG

Phó Giám đốc Công ty PVD Offshore

 

Quá trình công tác:

 • 09/1999 - 06/2000: Công tác tại Vietsovpetro.
 • 07/2000 - 07/2002: Nhân viên thương mại – Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan Dầu khí thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 07/2002 - 12/2002: Tổ trưởng tổ thương mại - Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan Dầu khí thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 01/2003 - 11/2004: Phó phòng thương mại - Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan Dầu khí thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 11/2004 - 07/2006: Trưởng phòng Kinh tế hợp đồng - Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan Dầu khí thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 07/2006 - 02/2007: Phó phụ trách phòng Kế hoạch và Đầu tư – Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 02/2007 - 04/2008: Trưởng phòng chiến lược và Phát triển Kinh doanh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.
 • 04/2008 đến nay là Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD thuộc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí.

Trình độ chuyên môn:

-       Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

-       Kỹ sư Địa chất

Ông ĐÀM QUANG PHÁT

Phó Giám đốc Công ty PVD Offshore

 

Quá trình công tác:

 • 1992 - 1998: Kỹ sư khoan dầu khí, Xí nghiệp Dịch vụ tàu, PTSC Marine.
 • 1999 - 2001: Kỹ sư khoan dầu khí, Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí biển, PTSC Offshore.
 • 2001 - 2003: Đội trưởng Đội dự án, Xí nghiệp khoan dầu khí, PV Drilling.
 • 2003 - 2007: Phó giám đốc, Xí nghiệp Dịch vụ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu, PVD Offshore.
 • 2007 - 06/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn - Chất lượng, PVD Offshore.
 • 06/2019 đến nay: Phó giám đốc, PVD Offshore.

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư khoan.

 

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,422,574Lượt truy cập