Dịch vụ
 
Dịch vụ
Dịch vụ Cung ứng Nhân lực Khoan

Là Nhà cung ứng nhân lực khoan hàng đầu thuộc lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, PVD Offshore đang cung cấp một đội ngũ nhân lực khoan kỹ thuật cao, có kinh nghiệm lên đến hơn 750 người làm việc trên các giàn khoan trong và ngoài nước.

Hiện nay, PVD Offshore có thể cung ứng nhân lực cho 12 - 13 giàn khoan hoạt động tại cùng một thời điểm.

Ngoài ra, PVD Offshore cũng cung ứng các chức danh nhân lực làm việc trên bờ.

Ngày 15/12/2014, PVD Offshore đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Tinh thần Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Tinh thần Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của PVD Offshore


Các chức danh PVD Offshore hiện đang cung ứng:

 Drilling Crews:    Marine Crews:
 • Tool Pusher (Expats)
 • Driller
 • Assistant Driller
 • Pumpman
 • Derrickman
 • Floorman

   

 •  
 • Barge Master (Expats)
 • Assistant Barge Master
 • Deck Supervisor/ Deck Pusher
 • Crane Operator
 • Assistant Crane Operator
 • Lead Roustabout
 • Roustabout
 • 2nd Officer (Drilling Ship)
 • 3rd Officer (Dirlling Ship)
 • AB Seaman (Drilling Ship)
 •    
  Maintenance Crews: Rig Officers:
 • Chief Mechanic (Expats)
 • Chief Electrician (Expats)
 • Mechanic
 • Electrician
 • Assistant Mechanic
 • Assistant Electrician
 • 2nd Engineer (Driling Ship)
 • 3rd Engineer (Drilling Ship)
 • Motorman
 • Welder
 • Chief Painter
 • Painter
 •  
 • Safety Officer
 • HSE Assistant
 • Medic
 • Radio Operator
 • Interpreter
 • Materialsman (Drilling Company)
 • Materialsman (Oil Company)
 • Storekeeper

   
 • Đổi ca trên giàn khoan  Trên giàn khoan PV Drilling I  Trên giàn khoan PV Drilling V  Nhân công đang làm việc trên sàn khoan  Nhân công làm việc trên giàn khoan PVD 11 tại Angieria   Sử dụng tời kéo trên giàn PVD VI
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  33,315,677Lượt truy cập