Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông CAO NGỌC BÌNH

Phó Giám đốc phụ trách Công ty PVD Well Services

Quá trình công tác:

 • 03/2003 - 09/2008: Kỹ sư tại Công ty PVD Offshore; Phòng Điều hành khoan thuộc Xí nghiệp Khoan (PVD-DD).
 • 09/2008 - 03/2010: Phó Trưởng phòng, Phòng Điều hành khoan thuộc Xí nghiệp Khoan (PVD-DD).
 • 03/2010 - 11/2011: Quyền trưởng phòng, Phòng Kỹ Thuật và Hỗ Trợ Sản Xuất, PV Drilling.
 • 11/2011 - 06/2014: Phó Giám Đốc, Chi nhánh PV Drilling tại Algeria.
 • 06/2014 đến nay: Phó Ban, Ban Phát triển kinh doanh và Hỗ trợ dịch vụ, PV Drilling.
 • 06/2015 đến nay: Giám đốc, Chi nhánh PV Drilling tại Myanmar.
 • 11/2018 - 01/2019: Trợ lý Chủ tịch, Công ty PVD Well Services.
 • 01/2019 đến nay: Phó Giám đốc phụ trách, PVD Well Services.

Trình độ chuyên môn:
-  Kỹ sư khoan khai thác dầu khí

Ông TRỊNH HỒNG THÁI

Phó Giám đốc Công ty PVD Well Services

Quá trình công tác:

 • 1994 - 1998: Cán bộ Kỹ thuật, Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí.
 • 1998 - 2004: Trưởng phòng Cung ứng, Công ty TNHH Shell Chemicals Việt Nam.
 • 2004 - 2007: Chuyên viên Thương mại cao cấp, Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long JOC.
 • 2007 - 2009: Trưởng phòng Thương Mại, Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD.
 • 2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD, thuộc Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.

Trình độ chuyên môn:
-  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
-  Kỹ sư Công nghệ Hàn

Ông THÁI HOÀI TRUNG

Phó Giám đốc Công ty PVD Well Services

Quá trình công tác:
 

 • 2000 - 2002: Điều phối viên Cung ứng, Giàn khoan Transocean Sedco Forex.
 • 2003 - 2007: Phó phòng Tổ chức - Hành chính, Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan dầu khí, thuộc Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
 • 2007 - 2010: Phó phòng Hỗ trợ sản xuất, Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí.
 • 2010 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Trình độ chuyên môn:
-  Thạc sĩ Kinh tế

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,404,357Lượt truy cập