Dịch vụ
 

Giới thiệu chung

Là đơn vị hạch toán độc lập với 100% vốn của tổng công ty PV Drilling, chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao trong hoạt động khoan dầu khí như Đo Karota khí, Đo Karota khai thác, Kéo thả thiết bị trong giếng, thử vỉa dầu khí, cung cấp chuyên gia địa chất,…
Thành lập từ tháng 10 năm 2004, công ty đã không ngừng đầu tư phát triển cả thiết bị công nghệ cao lẫn nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước khẳng định vị thế của một công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao trong ngành. Công ty đã thực hiện hợp đồng cho hơn 30 khách hàng trong và ngoài nước, liên tục duy trì mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trên 30%.
Cùng với dịch vụ Đo Karota khí chiếm 80% - 90% thị phần, các dịch vụ khác của công ty cũng nắm giữ từ 50% - 75% thị phần trong nước. Các khách hàng của công ty, kể cả các công ty đa quốc gia đánh giá PVD Logging là một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao đáng tin cậy.
Xác định mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các công ty dịch vụ đa quốc gia, công ty luôn đầu tư đáng kể vào công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Công ty đã có những cải tiến trên hệ thống và thiết bị đang sử dụng, nâng cao sự tiện dụng và tính chính xác. Những nghiên cứu cho các dịch vụ và thiết bị mới cũng đạt được những thành công khả quan, đã và đang vận hành trong các hợp đồng trong và ngoài nước.
Bên cạnh thế mạnh nội lực, công ty đã liên kết – liên doanh với các công ty dịch vụ hàng đầu trên thế giới, đảm bảo khả năng hoạt động trên các giếng khoan thách thức cao, làm hài lòng mọi nhu cầu của các công ty khách hàng, sẵn sàng đưa các dịch vụ thế mạnh cạnh tranh ở các thị trường trong châu lục và trên thế giới.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,264,646Lượt truy cập