Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông BÙI XUÂN HIẾU

Phó Giám đốc phụ trách Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí

Quá trình công tác:

 • 1999 - 2002: Kỹ sư chính đo Địa vật lý, Công ty Schlumberger.
 • 2002 - 2004: Chuyên viên Thương Mại, Xí nghiệp Dịch vụ Giếng Khoan Dầu Khí, thuộc PV Drilling.
 • 2004 - 2007: Phó Giám đốc, Xí nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan (tiền thân của Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí), thuộc PV Drilling.
 • 2007 - 4/2019: Phó Giám đốc, Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu khí, thuộc PV Drilling.
 • 4/2019 đến nay: Phó Giám đốc phụ trách, Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu khí, thuộc PV Drilling.

Trình độ học vấn:
- Kỹ sư địa vật lý giếng khoan dầu khí
- Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế, học viên công nghệ Châu Á (AIT)

Ông LÊ QUANG CHUNG
Phó giám đốc Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí

Quá trình công tác:
 • 2005: Trưởng phòng Địa chất - Karota khí, Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan dầu khí, thuộc PV Drilling.
 • 2005 - 05/2009: Trưởng phòng Địa chất - Karota khí, Công ty Địa vật lý giếng khoan dầu khí, thuộc PV Drilling.
 • 06/2009 đến nay : Phó giám đốc công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí.

Trình độ học vấn:
-  Kỹ sư địa chất

Ông NGUYỄN ĐỨC MINH

Phó giám đốc công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí

Quá trình công tác:  

 • 1987 - 1991: Kỹ sư, làm việc tại nhà máy cơ khí Thái Bình.
 • 1992 - 1993: Trưởng phòng Kỹ thuật, nhà máy đay liên doanh Singapore.
 • 1994 - 2008: Chuyên gia thử vỉa giếng khoan dầu khí, Công ty Schlumberger.
 • 2008 - 05.2013: Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Thử vỉa PVD - Expro
 • 05.2013 - 04.2014: Giám đốc Công ty Liên doanh Thử vỉa PVD - Expro
 • 04.2014 đến nay: Giám đốc Công ty Liên doanh Thử vỉa PVD - Expro và Phó Giám đốc Công ty Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí

Trình độ chuyên môn:

-       Kỹ sư cơ khí.

Tốt nghiệp hệ chính quy trường đại học Bách Khoa Hà nội K26 (1981-1986), khoa cơ khí chế tạo. Có kinh nghiệm 15 năm làm việc về lĩnh vực thử vỉa giếng khoan, trong và ngoài nước, với công ty Schlumberger. Được đào tạo chuyên ngành về thiết bị và quy trình thử vỉa giếng khoan dầu khí tại Pau - Schlumberger Well Testing training centre, Cộng hòa Pháp.

Ông Nguyễn Đức Minh hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tại công ty liên doanh PVD-Expro, với chức năng chính là thực hiện các dịch vụ thử vỉa, gọi dòng, lọc cát bề mặt và khai thác sớm.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,645,359Lượt truy cập