Dịch vụ
 
Dịch vụ lấy mẫu dầu khí và bảo quản mẫu dầu khí
Kết hợp với đối tác uy tín nước ngoài Quarterbacks, PVD Logging đã cung cấp dịch vụ lấy mẫu dầu khí có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cho các nhà thầu dầu khí.Ngoài ra PVD Logging còn cung cấp dịch vụ bảo quản, quản lý mẫu dầu khí cho các nhà thầu tại căn cứ hậu cần của PVD Logging.


Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
40,644,870Lượt truy cập