Dịch vụ
 
Dịch vụ chuyên gia dự đoán áp suất vỉa trong khi khoan
Các chuyên gia dự đoán áp suất theo thời gian thực của PVD Logging có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại các bồn trũng Cửu Long, Nam Côn Sơn, Sông Hồng, và các lô khác trong thềm lục địa Việt Nam và Úc.
Với các kết quả thực nghiệm, các hành động hiệu quả và nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên môn địa chất khu vực, hoạt động khoan thăm dò và khai thác, chúng tôi đã nhận được sự đánh giá cao từ các khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng  đối phó các giếng khoan có độ phức tạp cao như nhiệt độ cao – áp suất cao, các giếng khí sâu, các giếng khoan ngang siêu sâu hay các giếng có độ ổn định của thành hệ thấp.

Tất cả các dữ liệu liên quan đến giếng khoan như tài liệu địa chấn, tài liệu các giếng đã khoan và giếng đang về karota khí, karota thăm dò khi khoan và cả karota khai thác, đều được sử dụng một cách hiệu quả để cho các dự đoán chính xác, hỗ trợ độ ổn định của giếng khoan hiện hành.

Phần mềm dự đoán áp suất vỉa có khả năng tính toán áp suất đáy giếng phục vụ cho công tác theo dõi các phản ứng của giếng khoan, tìm kiếm các dị thường về áp suất có thể xảy ra, hạn chế các sự cố phun trào, mất dung dịch hay thậm chí mất khả năng kiểm soát giếng khoan.

Dịch vụ dự đoán áp suất vỉa là một phần quan trọng giảm thiểu tối đa các sụ cố có thể gây mất mát về tài chính và nhân sự.

  • Tính toán áp suất vỉa: Phân tích các dữ liệu có sẵn hay dữ liệu theo thời gian thực để tính để tính toán áp suất thủy tỉnh bình thường và bất thường, áp suất vỉa và các gradient khe nứt.
  • Dự đoán trước khi khoan: Phân tích các tài liệu địa chấn để đưa ra các dữ liệu địa áp khu vực có thể gặp phải khi khoan
  • Dự đoán áp suất vỉa giữa cát và sét: Phân tích các thay đổi áp suất giữa các vỉa chen kẹp cát và sét để dự đoán các đới chuyển tiếp về địa áp khi khoan.
  • Dự đoán áp suất theo thời gian thực: Cung cấp các báo cáo dự đoán áp suất hàng ngày dựa theo các dữ liệu karota khí (Mud Logging), Karota thăm dò (MWD/LWD), hỗ trợ tối đa các nhân sự có trách nhiệm đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,315,739Lượt truy cập