Truyền Thông

PV Drilling tổ chức hoạt động Team Building năm 2020

Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) đã tổ chức chương trình Team building (xây dựng đội nhóm) cho CBCNV Khối Văn phòng Tổng công ty và các Đơn vị thành viên.

Team building nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thường niên của PV Drilling nhằm thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên, phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, tích hợp năng lực cá nhân tạo sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần đồng đội, đồng thời giữ vững tinh thần, ý chí, nhiệt huyết và sự tin tưởng vào định hướng phát triển của PV Drilling.

Hoạt động Team building năm nay thực sự đã mang lại những giá trị hữu hiệu cho CBCNV Tổng công ty. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, gần gũi với đời sống, các thành viên đã trở nên cởi mở hơn, lạc quan hơn, mang đến sự tin tưởng và hợp tác nhiều hơn giữa các đồng nghiệp, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau xây dựng nên một môi trường làm việc HỢP TÁC và GẮN KẾT, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Tổng công ty, đó là mục tiêu xây dựng và phát triển PV Drilling trở thành nhà thầu khoan, cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí tin cậy và có uy tín trên thế giới.

Một số các hình ảnh đẹp tại Team building 2020 của PV Drilling:


Trò chơi Cầu lắc của PVD Logging.

 


Trò chơi xây cầu của PVD – HO.


Tập thể Xí nghiệp Điều hành khoan tham dự Team building 2020.


Tập thể PVD Well Services tham dự Team building 2020.

 

Thu Hà.

backtotop