Truyền Thông

Giàn PV DRILLING I nhận thư cảm ơn từ Petronas về thành tích trong công tác khoan và hoạt động an toàn

Sau hơn 6 tháng triển khai Hợp đồng khoan với Petronas, ngày 01/6/2020, Giàn khoan PV DRILLING I đã hoàn thành xuất sắc “Dự án khoan Samarang giai đoạn 3” với tổng cộng 4 giếng khoan tại SMDP-B WHP, không để xảy ra bất cứ sự cố an toàn sức khỏe môi trường nào. Nhân dịp này, Giàn khoan đã nhận được Thư cảm ơn từ Petronas vì những đóng góp trong việc hoàn thành mục tiêu của Dự án và đặc biệt là thành tích hoạt động an toàn trong suốt chiến dịch khoan.


Giàn PV DRILLING I thực hiện chiến dịch khoan tại Malaysia


PV DRILLING I là giàn khoan tự nâng đầu tiên của Tổng công ty PV Drilling và cũng là giàn khoan tự nâng thực hiện chiến dịch khoan biển tại nước ngoài lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của Tổng công ty, mở ra hướng đi mới trong chiến lược kinh doanh của PV Drilling. Ngày 10/3/2020, PV DRILLING I vinh dự đạt thành tích 13 năm liên tục vận hành an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI), được Hiệp hôi các Nhà thầu khoán Quốc tế (IADC) công nhận, đây là một kỷ lục tầm cỡ thế giới về vận hành an toàn trong ngành khoan dầu khí.

backtotop