Nghị quyết

Xem theo năm

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
01 Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận giao dịch mua/bán thiết bị khoan dầu khí cho PVD Baker Hughes 31/12/2020 Tải về
02 Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng thuê cho thuê thân giàn khoan PV DRILLING V 28/12/2020 Tải về
03 Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 28/12/2020 Tải về
04 PV Drilling công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 18/06/2020 Tải về
05 Nghị quyết HĐQT về việc Chấp thuận các nội dung thế chấp, cầm cố và bảo lãnh cho hợp đồng vay vốn dài hạn tài trợ dự án DES 11/06/2020 Tải về
06 Nghị quyết Hội đồng quản trị của PV Drilling về việc Thông qua các hợp đồng và giao dịch của PV Drilling và một số công ty thành viên 27/04/2020 Tải về
07 Nghị quyết Hội đồng quản trị của PV Drilling về việc Thông qua các hợp đồng và giao dịch của PV Drilling và một số công ty thành viên 27/04/2020 Tải về
08 Nghị quyết HĐQT về việc ký quỹ và bảo lãnh mở LC theo hợp đồng NOV 23/04/2020 Tải về
09 Nghị quyết HĐQT về việc ký quỹ và bảo lãnh mở LC theo hợp đồng NOV 23/04/2020 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh của PV Drilling tại Brunei 25/02/2020 Tải về
bg

Đặt câu hỏi và trả lời

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING)

  • Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Phụ trách: Ông Bế Phương Hùng

  • Điện thoại: (+84-28) 3914 2012 (ext: 135)

  • Fax: (+84-28) 3914 2021 – 3914 2022

  • Email: ir@pvdrilling.com.vn

  • Website: www.pvdrilling.com.vn

backtotop