HỆ THỐNG ATSKMTCL

Giải thưởng - chứng chỉ

1. Bằng khen Bộ Công Thương - Tổng công ty2. Bằng khen Bộ Công Thương – PVD DD


3. Bằng khen Bộ Công Thương - Ông Phạm Tiến Dũng

4. Bằng khen Bộ Công Thương - Ông Trần Văn Hoạt5. Bằng khen Bộ Công Thương - Ông Văn Hoàng Tùng


6. Bằng khen Bộ Công Thương - Ông Đinh Quang Nhựt7. Giải thưởng liên quan đến hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường

 

Tập đoàn Dầu khí khen tặng đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường 2007


8. Chứng chỉ thuộc hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

o   Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quàn lý an toàn sức khỏe theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

o   Và nhiều chứng nhận  cho các dịch vụ chuyên ngành kỹ thuật khác của Viện Dầu khí Hoa kỳ (API).


backtotop