HỆ THỐNG ATSKMTCL

PVD tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi HTQLCL ISO 9001 và HTQLMT ISO 14001 sang phiển bản 2015

Nhằm cập nhật sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 phiên bản 2015, Tổng Công ty đã tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi HTQLCL ISO 9001 và HTQLMT ISO 14001 sang phiên bản 2015 do Công ty PSD, đơn vị chuyên tư vấn và đào tạo có uy tín tại Việt Nam thực hiện tại Văn phòng Tổng Công ty trong 02 ngày từ ngày 09/3/2015 đến hết ngày 10/3/2016.


Tham gia khóa đào tạo có hơn 20 học viên là cán bộ quản lý HSEQ tại Văn phòng Tổng Công ty, các đơn vị thành viên như PVD Logging, PVD Expro, PVD Well Services, PVD Invest, PVD Tech, PVD DW và PVD Tubulars. Kết thúc khóa học, tất cả học viên đều rất hài lòng với những kiến thức, thông tin được cung cấp trong khóa đào tạo. Theo kế hoạch, trong năm 2016, Tổng Công ty sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành các tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn phiên bản mới và tổ chức nhiều hội thảo nội bộ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý HSEQ để duy trì và cải tiến HTQL HSEQ trong toàn Tổng Công ty.


backtotop