HỆ THỐNG ATSKMTCL

Huấn luyện về ứng phó sự cố tràn dầu thuộc khuôn khổ GOT Training lần thứ VIII

Từ ngày 19-21/5/2015 tại khách sạn BEST CM, thành phố Cà Mau, Ban ATCL Tổng Công ty PV Drilling đã phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam – NASOS tổ chức thành công chương trình huấn luyện về ứng phó sự cố tràn dầu, thuộc khuôn khổ của chương trình hợp tác ứng phó tràn dầu vùng vịnh Thái Lan, giữa ba quốc gia Việt Nam, Thái Lan và Cambodia. Đây là chương trình huấn luyện thường niên dành cho cán bộ phụ trách ứng phó sự cố tràn dầu tại 14 tỉnh ven biển khu vực miền Nam, Cảng vụ hàng hải và một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Nhà máy Đạm Cà Mau (PVCFC)… Chương trình còn có sự tham gia của đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt, trong khóa huấn luyện lần này có sự tham gia của bà Diane Factuar , đại diện tổ chức PEMSEA, chia sẻ kinh nghiệm về dự án xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ khu vực vịnh Thái Lan. Nhân dịp này, PEMSEA cũng đã trao tặng hai bộ bản đồ nhạy cảm môi trường cho hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, là hai tỉnh có bờ biển thuộc phạm vi dự án.


Chương trình huấn luyện GOT Training VIII lần này tập trung vào các nội dung chính như hướng dẫn làm sạch đường bờ, lựa chọn phương pháp ứng phò phù hợp thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích lợi ích mạng lưới môi trường (NEBA) và hướng dẫn các tỉnh xây dựng đề cương KHUPSCTD cấp cơ sở cũng như thẩm định KHUPSCTD cấp cơ sở. Bên cạnh các bài giảng và bài tập nhóm, học viên còn tham gia khảo sát đường bờ tại khu vực đường sông từ Năm Căn đến Đất Mũi.


backtotop