HỆ THỐNG ATSKMTCL

HUẤN LUYỆN VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU - GOT TRAINING LẦN THỨ 9

Nối tiếp thành công sau 8 lần tổ chức GOT traning, từ ngày 12-14/4/2016 tại thành phố Rạch Giá, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam – NASOS đã phối hợp với Ban ATCL Tổng Công ty PV Drillingđã tổ chức thành công chương trình huấn luyện về ứng phó sự cố tràn dầu lần thứ IX, thuộc khuôn khổ của chương trình hợp tác ứng phó tràn dầu vùng vịnh Thái Lan, giữa ba quốc gia Việt Nam, Thái Lan và Cambodia.

Chương trình lần này có sự tham gia của hơn 50 học viên là cán bộ phụ trách ứng phó sự cố tràn dầu tại 14 tỉnh thành ven biển khu vực miền Nam, Cảng vụ hàng hải, Vietsovpetro và một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Nhà máy Đạm Cà Mau (PVCFC), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Điện lực Dầu khí (PVPower)… cùng với sự tham dự của đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Nội dung của Chương trình huấn luyện GOT Training lần này tập trung vào 04 chuyên đề: Các chiến lược ứng phó sự cố tràn dầu và công cụ hỗ trợ cho việc lựa chọn chiến lược (Bản đồ nhạy cảm tràn dầu, Phần mềm mô hình hóa cho công tác ứng phó và chuẩn bị ứng phó sự cố khẩn cấp); Cách thức tổ chức lực lượng trong ứng phó sự cố tràn dầu; Hướng dẫn kỹ thuật làm sạch đường bờ và triển khai các phương tiện ứng phó tràn dầu ngoài hiện trường; Công tác quản lý hậu cần và khắc phục hậu quả từ sự cố tràn dầu.

Với nội dung bài giảng đa dạng và chuyên sâu, chương trình đào tạo GOT training đã góp phần đáng kể cho việc nâng cao năng lực về ứng phó sự cố tràn dầu cho các học viên tham dự.

backtotop