HỆ THỐNG ATSKMTCL

Đào tạo nhận thức ISO 45001:2018

Trong hai ngày 3-4/10/2018, Tổng Công ty đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 cho 25 cán bộ thuộc khối quản lý hệ thống HSEQ trong toàn Tổng Công ty với giảng viên là chuyên gia đào tạo của BSI Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO chính thức ban hành ngày 12/3/2018, thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 đang được áp dụng hiện nay. Tương tự như với HTQL Chất lượng và Môi trường ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, các công ty sẽ có 3 năm để chuyển đổi việc áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới. Trong hai ngày của khóa đào tạo, chuyên gia của BSI đã giải thích cặn kẽ yêu cầu của từng điều khoản, cách thức áp dụng các điều khoản của tiêu chuẩn và nêu các ví dụ thực tiễn, cụ thể trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn. Khóa đào tạo này nhằm giúp cho khối cán bộ quản lý hệ thống hiểu rõ những yêu cầu mới của bộ tiêu chuẩn để chuyển đổi áp dụng và tích hợp vào hệ thống quản lý HSEQ của đơn vị và Tổng Công ty.


Thành viên tham gia khóa đào tạo “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001” tại văn phòng PV Drilling

backtotop