HỆ THỐNG ATSKMTCL

Công tác ATSKMT & VSLĐ kết hợp hội thảo HSEQ nội bộ quý

Trong quý 2/2018, Ban ATCL đã tổ chức tổng cộng 4 đợt kiểm tra hiện trường về công tác ATSKMT-VSLĐ-PCCN. Các đợt kiểm tra được thiết kế nhằm đánh giá sự tuân thủ, tuy nhiên mỗi đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung riêng, và do đó, đoàn kiểm tra cũng được lựa chọn phù hợp với nội dung và tiêu chí đánh giá của từng đợt kiểm tra.

Trong hai ngày 16-17/4/2018, Ban ATCL đã tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc triển khai công tác Phòng cháy chữa cháy tại khối văn phòng làm việc của các đơn vị thuộc Tổng Công ty PV Drilling tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Văn phòng Tổng Công ty (PVD-HO) và các đơn vị PVD Logging, PVD DeepWater, PVD - Baker Hughes, PVD Well Services và PVD Tech. Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ triển khai công tác PCCC và tình trạng sẵn sàng của các phương tiện, trang thiết bị PCCC. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các đơn vị được kiểm tra đều tuân thủ và triển khai tốt công tác Phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Pháp luật.

ởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động cấp quốc gia lần 2, ngày 16/5/2018, Ban ATCL phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty thực hiện kiểm tra công tác An toàn - An ninh - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại các căn cứ và cơ sở sản xuất của 13 đơn vị thành viên và liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling đang hoạt động tại KCN Phú Mỹ, KCN Đông Xuyên và Cảng hạ lưu PTSC thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là đợt kiểm tra đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu ATSKMT theo chương trình hành động năm 2018 của Ban An toàn Chất lượng (HSE Walkabout lần 1/2018), kết hợp với việc đánh giá thi đua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động cấp quốc gia lần 2 theo tiêu chí do Công đoàn Tổng Công ty xác lập. Để phù hợp với nội dung kiểm tra và đánh giá, đoàn kiểm tra với sự tham gia của cán bộ chuyên trách về ATSKMT của các đơn vị thành viên được chia thành 3 nhóm, trong đó mỗi nhóm đều có sự tham gia của thành viên Ban chấp hành Công đoàn.


Kiểm tra ATSKMT & VSLĐ không báo trước ngày 9/7/2018

Ngay sau đó, tại thành phố Vũng Tàu, Ban ATCL đã tổ chức Hội thảo nội bộ HSEQ lần 1 ngày 17/5/2018, với sự tham gia của đoàn kiểm tra ATVSLĐ và gần 40 cán bộ quản lý HSEQ chuyên trách tại PV Drilling. Tại hội thảo, đại diện Ban ATCL đã trình bày kết quả kiểm tra và đưa ra một số đánh giá và lưu ý đến các đơn vị. Cụ thể, xác nhận tất cả các đơn vị đã khắc phục triệt để các điểm không phù hợp đã được ghi nhận từ đợt kiểm tra trước đó, đồng thời lưu ý các nội dung có nhiều điểm không phù hợp phát hiện trong đợt kiểm tra lần này: An toàn nơi làm việc, PCCC - SCC - UPTHKC, An toàn hóa chất, An toàn máy móc thiết bị.

Ngoài báo cáo kết quả đợt kiểm tra HSE Walkabout, Hội thảo HSEQ nội bộ lần 1/2018 tập trung thảo luận các vấn đề thiết thực liên quan đến việc nâng cao hiệu quả và cải tiến liên tục hệ thống quản lý HSEQ đang áp dụng tại Tổng Công ty PV Drilling, như thảo luận về cách thức áp dụng các yêu cầu về phân tích bối cảnh của tổ chức theo yêu cầu của các tiêu chuẩn HTQL mới, cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: 2018 mới ban hành. Bên cạnh đó là chia sẻ kinh nghiệm của PVD-Baker Hughes về việc dùng hình ảnh từ các sự cố, tai nạn điển hình có liên quan đến hoạt động của mình để đào tạo nâng cao nhận thức cho người lao động trong việc nhận diện các mối nguy có khả năng gây mất an toàn.


Hội thảo nội bộ HSEQ lần 1 năm 2018

ếp theo, trong hai ngày 09-10/7/2018, Ban ATCL thực hiện đợt kiểm tra ATVSLĐ-PCCN không báo trước lần 2 tại tất cả các cơ sở sản xuất, căn cứ thuộc Tổng Công ty tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Do không báo trước, đoàn kiểm tra chỉ có sự tham gia của cán bộ Ban ATCL và chỉ thực hiện kiểm tra, đánh giá tại hiện trường, đặc biệt lưu ý đến việc khắc phục các điểm không phù hợp đã ghi nhận trong đợt Walkabout lần 1 trong tháng 5/2018. Ngoài ra, các đơn vị cũng thường xuyên tiến hành giám sát, kiểm tra ATSKMT tại các khu vực nhà xưởng, căn cứ theo chương trình hành động ATSKMT của đơn vị mình. Cụ thể, PVD Offshore triển khai chương trình HSE Walkabout ngày 15/5/2018, PVD Well Services tổ chức kiểm tra Bảo hộ lao động vào ngày 24/4/2018.

Ti
backtotop